U bepaalt hoe u samen
met ons onderneemt

Advieskeuze.nl

DAK stimuleert haar leden het volledig onafhankelijke Advieskeuze.nl optimaal te benutten. De intermediairs die zijn aangesloten bij DAK willen sterk en onafhankelijk blijven. Zij zijn er voor hun klanten. Door de samenwerking met Advieskeuze.nl kunnen de intermediairs hun kwaliteiten beter voor het voetlicht brengen. Zij zijn meer zichtbaar in een markt waarin kwaliteit van dienstverlening en het beste advies voorop staan. Klanten die dat belangrijk vinden weten hen zo makkelijker te vinden.