DAK draait eigenlijk om u

DAK Volmacht

Toegang tot verzekeringsmarkt
Uw adviseur doet zaken met DAK intermediairscollectief. DAK heeft toegang tot heel veel verzekeringsproducten van vrijwel de gehele markt. Dat biedt u veel voordelen want zo kan uw adviseur altijd het product kiezen wat het beste past bij uw situatie. DAK heeft ook haar eigen verzekeringsproducten binnen DAK Volmacht B.V.
 

Gevolmachtigd agent
DAK Volmacht B.V. is 100% dochter van DAK intermediairscollectief. Voor diverse verzekeraars treedt DAK op als gevolmachtigd agent; ARAG - ASR- Avero - Delta Lloyd- Reaal - Monuta - Nationale Nederlanden - Europeesche - Unigarant - DAS Generali. Binnen de afspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt, accepteert DAK risico's,  maakt polissen op en wikkelt schades af.

DAK biedt geen verzekeringen rechtstreeks aan de consument. Voor vragen of advies aangaande uw offerte of polis verwijzen wij u graag naar uw adviseur. Heeft u nog geen adviseur? Via Zoek adviseur aan de rechterkant van deze pagina kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Indien dit niet lukt dan kunt u altijd terecht bij ons.

Conflicterende belangen
Coöperatie Dienstverlening Assurantie Kantoren u.a. – handelend onder de naam DAK intermediairscollectief – heeft geen eigendomsbelangen in de bij haar aangesloten adviseurs, de Leden van de Coöperatie.
De verschillende bedrijfsactiviteiten van de Coöperatie DAK zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen en de medewerkers van DAK Volmacht B.V. zijn niet werkzaam voor andere bedrijfsonderdelen van DAK intermediairscollectief.
Alhoewel wij het risico van conflicterende situaties gering achten, hebben wij voor het geval dat – ondanks de getroffen maatregelen – een belangenconflict ontstaat in de uitoefening van onze werkzaamheden als gevolmachtigde en onze werkzaamheden als bemiddelaar, een beleid “conflicterende situaties” geformuleerd waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel verzekerden als verzekeraars, die een volmacht hebben verstrekt.

Fraudebeleid, waarom?
Vertrouwen is voor DAK Volmacht BV één van de belangrijkste uitgangspunten in onze relatie met onze klanten. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. 

Uit onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van ons vertrouwen, door fraude te plegen. 
Via de premie betaalt iedereen mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen wij natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebeheersing. Wij vertellen u er graag meer over. 

Alles onder 1 DAK polis
Binnen ons assortiment bieden wij de Alles onder 1 DAK Polis. Deze polis biedt u ruime voorwaarden en heeft een scherpe prijs. Ons product heeft diverse onderscheidingen gekregen van de Consumentenbond. Zo kwam de inboedel- en woonhuisverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering van DAK als beste uit de bus.

Kies voor betaalgemak en vul onze doorlopende machtiging in.

DAK Volmacht beschikt over volmachten van de volgende verzekeraars:

     

 
  

DAS    

 

Als gevolmachtigde van deze verzekeraars hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder eigen merk aan te bieden en schaden op deze verzekeringen af te wikkelen.

DAK is lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De NVGA heeft een document opgesteld waarin de meest gestelde vragen over de positie van de gevolmachtigd agent worden beantwoord.