U bepaalt hoe u samen
met ons onderneemt

Disclaimer

E-mail
De informatie in een e-mail bericht (inclusief informatie in de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Een e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/ of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u een e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt DAK intermediairscollectief en de aan haar gelieerde bedrijven (hierna te noemen afzender) haar hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout.

DAK is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van een  e-mail bericht, of voor enige fout of gebrek als gevolg van het gebruik van e-mail of de daarin verstrekte informatie.

 
Website
DAK intermediairsco­llectief gaat uiterst zorgvuldig te werk met de informatie aangeboden via deze website. DAK erkent op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enige fout of gebrek in de inhoud van deze informatie, of voor enige fout of gebrek als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie. DAK kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.
 
Genoemde percentages op deze site zijn een indicatie. Het is mogelijk dat een verzekeraar naast deze percentages nog andere voorwaarden of beperkingen heeft op deze percentages. Houdt u er rekening mee dat genoemde percentages de maximaal te ontvangen provisies zijn. Bij kortere looptijden van de polis is het mogelijk dat deze provisies lager zijn. Dit kan van verzekeraar tot verzekeraar afwijken. Wij verwijzen u te allen tijde naar de provisieregeling van de verzekeraar. Deze kunt u opvragen bij de betreffende verzekeraar.
 
De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan.