Ook met u ondernemen

we graag samen

Maatschappijen online

Het efficiënter maken van de keten is een belangrijke doelstelling voor DAK. DAK en haar leden geven er de voorkeur aan zoveel mogelijk straight through zaken met uw maatschappij te kunnen doen. Om het werken met uw maatschappij echt een boost te kunnen geven, koppelen we regelmatig het DAK extranet aan een extranet van een maatschappij, bij voorkeur zonder opnieuw te hoeven inloggen. Ook kan DAK haar leden namens u en uw voorschriften voorzien van inlogcodes voor uw extranet.