U bepaalt hoe u samen
met ons onderneemt

Privacybeleid

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt DAK alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de DAK aan de privacywetgeving.

Hoe gaat DAK om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. DAK gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures toe te zenden, tenzij dat is aangegeven. Het betekent ook dat DAK uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsberichten.