U bepaalt hoe u samen
met ons onderneemt

Teun Feddema

Teun Feddema is sinds 1996 lid van de coöperatie. Zijn kantoor genaamd Assuline is gevestigd in Wilnis. Bij Assuline kan men terecht voor totaaladviezen voor financiën, verzekeringen, hypotheek en dergelijke. 

Uit alle serviceproviders heeft u voor DAK gekozen, wat is uw belangrijkste motivatie?
Vroeger zag de markt er heel anders uit. Ik heb toen voor DAK gekozen en ben altijd trouw gebleven. De gedachte voor en door de adviseur sprak mij aan. Met DAK had ik alle gaten gedicht in de maatschappijen waar wij geen agentschap bij hadden.

Wat brengt het lidmaatschap van DAK specifiek voor uw organisatie?
Het is soms moeilijk om een bepaalde verzekering bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. DAK maakt het voor mij makkelijker om verzekeringen onder te brengen.

Is er sprake van een kostenbesparing door middel van het lidmaatschap, zo ja waarin ziet u deze terug in uw organisatie?
Lid zijn van DAK biedt mij veel mogelijkheden. Naast de polisfaciliteit heeft DAK de mogelijkheid om verzekeringen in hun eigen volmacht onder te brengen. DAK biedt meerdere diensten. Ik zie DAK dan ook als een toevoeging niet zozeer als een kostenbesparing.

Brengt het lidmaatschap gevoelsmatig nog meer onafhankelijkheid met zich mee?
Dit niet wat ons betreft. DAK laat haar adviseurs zelf bepalen welke aangeboden diensten passen bij de organisatie, dit stellen wij erg op prijs. Door het assortiment van DAK ben je eigenlijk automatisch direct onafhankelijk.

Wat zou u (toekomstige) DAK-leden adviseren?
Mijn advies is om lid te worden van een standsorganisatie, bijvoorbeeld Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) waardoor we als adviseur één blok kunnen vormen. CFD is een belangenbehartiger voor de financiële dienstverlener. In het belang van haar leden gaat de Commissie actief de dialoog aan met de politiek, verzekeraars, consumentenorganisaties en alle andere partijen die bij de financiële dienstverlening betrokken zijn.