U bepaalt hoe u samen
met ons onderneemt

Voorwaarden lidmaatschap

DAK past een selectieve toelatingsprocedure toe. Wat zijn de criteria?

  • U beschikt over relevante vakdiploma’s en vakbekwaamheid;
  • Uw kantoor beschikt over alle voor de bedrijfsuitvoering vereiste vergunningen;
  • Uw positie is juridisch en feitelijk onafhankelijk en de eigenaar is een natuurlijk persoon;
  • U heeft geen binding met maatschappijen.

Bestaat uw kantoor langer dan één jaar, dan dient u aan te tonen dat u beschikt over voldoende solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit op basis van recente jaarstukken.

Bestaat uw kantoor korter dan één jaar, dan kunt u uiteraard geen jaarstukken overleggen. Wij vragen dan uw ondernemersplan, curriculum vitae en begroting beschikbaar te stellen.